Rinne breis is 240 dalta  ó gach bliain  i gcolaiste Chill Chainnigh a ndícheall leis an dúshlán Gaeilge 24 ar an Máirt 15ú de Shamhain. Bhailigh na daltaí airgead do Chonradh na Gaeilge,  eagraíocht  a chuireann an Ghaeilge chun cinn. Tugadh an t-airgead breise do charthanachtaí áitiúla. Comhghairdeas do na daltaí agus a muinteoiri a bhí páirteach. Bhí na tithe chónaithe geall le tithe Gaeltachta! Beatha teanga í a labhairt. 

More than 240 Kilkenny college students from all year groups completed the 'Speak Irish for a day' challenge on Tuesday 15th November. The students collected money for the Irish language organisation 'Conradh na Gaeilge' who endeavour to promote the Irish language. Extra money that was collected were given to local charities. Congratulations to the students along with their teachers who participated. The boarding houses were like houses in the Gaeltacht for the day! The life of a language is to speak the language!